Meistars - 23. Jūnijs 2012 [entries|archive|friends|userinfo]
Meistars

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

23. Jūnijs 2012

[23. Jun 2012|14:30]
NO HOPE, NO MERCY.
Linkir doma

[23. Jun 2012|21:35]
Pa purnu Spānijai!
Linkir doma

[23. Jun 2012|22:03]
Tamborētāji ietamborēja.
Linkir doma

[23. Jun 2012|22:08]
Izskatās ka nigeri Francijā pat fūzi negrib zipāt, labāk sēdēt uz pabalstiem :)
Linkir doma

navigation
[ viewing | 23. Jūnijs 2012 ]
[ go | Iepriekšējā diena|Nākošā diena ]