Absolūtās simetrijas peldvieta... - [entries|archive|friends|userinfo]
Sirke

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| cg.image.lv cgtalk.ru cgsociety.org gfxartist.com pērles ]

[23. Jan 2005|03:02]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry

Kareivīgi sapurinu savus spilvenus un izklāju ceļa-deķi. Maigi ieritinos sapņos un uzvelku miega gliemežčības. Dodos ceļā pāri fantāzijas jūrai, pa balto piena ceļu uz savu sapņu valstību. Labu ceļa vēju!


Link