Absolūtās simetrijas peldvieta... - [entries|archive|friends|userinfo]
Sirke

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| cg.image.lv cgtalk.ru cgsociety.org gfxartist.com pērles ]

[18. Dec 2004|18:19]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry

Es sēžu alā
ar diabolisku smaidu sejā.
Vai es patiešām redzu tikai ēnas?


Linkpaspēlēsimies?