June 29th, 2011


[info]simri12:40 am
Varbūt kāds zina kādu vietu Rīgā, kur notiek jogas nodarbības pilnīgiem iesācējiem? Ja vēl nebūtu dārgi, arī.

Read Comments

Reply


From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.
Mental Asphyxia - Post a comment

> Recent Entries
> Archive
> Friends
> User Info


> Go to Top
Sviesta Ciba