sickboy - January 4th, 2034 [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

January 4th, 2034

[Jan. 4th, 2034|02:59 am]
The grass is always greener.
linkpost comment

[Jan. 4th, 2034|03:22 am]
https://m.youtube.com/watch?v=CxY1B8mdGuA
linkpost comment

[Jan. 4th, 2034|03:23 am]
Kāpēc, ja kāds saka, ka "zāle vienmēr ir zaļāka"; "es vēlos paradīzi", visi cenšas viņu atrunāt un pārliecināt, ka dzīve šeit ir ļoti ok, ja dzīve tomēr šajā realitātē ir diezgan pelēcīga, vienmuļa un skumīga?

Down in a hole, feeling so small
Down in a hole, losing my soul
I'd like to fly,
But my wings have been so denied
linkpost comment

[Jan. 4th, 2034|03:16 pm]
Man nepatīk būt ieslēgtam situācijā, piemēram, darbā, no kura es nevaru aiziet jebkurā brīdī, vai atrasties uz salas, no kuras es nevaru aizbraukt jebkurā brīdī. Vienreiz es dzīvoju uz salas un (man nebija iespēja vienā dienā nopirkt lidmašīnas vai prāmja biļeti un vnk aizbraukt) un tā nebija komfortabla sajūta, es vairs nefanoju par salām. :D
linkpost comment

[Jan. 4th, 2034|07:14 pm]
"I'll always be a word man, better than a bird man."

Jim Morrison
linkpost comment

navigation
[ viewing | January 4th, 2034 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]