sickboy - [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jan. 4th, 2034|03:23 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Kāpēc, ja kāds saka, ka "zāle vienmēr ir zaļāka"; "es vēlos paradīzi", visi cenšas viņu atrunāt un pārliecināt, ka dzīve šeit ir ļoti ok, ja dzīve tomēr šajā realitātē ir diezgan pelēcīga, vienmuļa un skumīga?

Down in a hole, feeling so small
Down in a hole, losing my soul
I'd like to fly,
But my wings have been so denied
linkpost comment