sickboy - [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Oct. 9th, 2034|12:42 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Cilvēks, kas kamēr es biju slimnīcā, esot teicis, ka grib man iedot pa muti un Elza man ieteica ar viņu nekontaktēties, tagad ir super laipns un atvainojas, ka kaut kas "ne tā". Par iedošanu man pa muti es viņam nepieminēju, es zinu, ka viņš ir emocionāli nestabils.
linkpost comment