sickboy - [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Oct. 9th, 2034|02:17 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Sākumā (kad viņām ir zem 30) sievietes satiekas ar kretīniem, sliktajiem zēniem, alfa vīriešiem, lai iegūtu viņu sēklu un radītu ģenētiski veselu bērnu. Pēc tam, pēc 30, viņas saprot, ka viņām vajag stabilitāti un kādu, kas audzinās šo bērnu un tad viņas savāc kādu beta male - pimpja sūkātāju, kurš visumā ir stabils, bet garlaicīgs un paredzams - piemērots materiāls ģimenes laimei.
linkpost comment