sickboy - [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Sep. 12th, 2034|04:47 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Redzēju sapnī, ka bija kaut kāda sieviete ar kroplīgu seju, no kuras zem acīm arī nāca smirdošas gļotas, gandrīz neviens negribēja ar viņu draudzēties, visus viņa biedēja (piemēram, manu māsu), cilvēki nesaprata, kāpēc es esmu kā bez vitalitātes, es biju harē krišna/ budisma organizācijā, cilvēki mani kritizēja, ka es neizskatos apgarots. Kaut kādā brīdī es kādu apskāvu un raudāju par to sievieti ar gļotaino seju. Ka viņai ar to jādzīvo. Es tik ļoti žēli raudāju kā nekad.
linkpost comment