sickboy - [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Sep. 11th, 2034|09:58 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Iedzēru vīnu, uzpīpēju vienu dūmu, tad braucām vakariņās un vienīgais latvietis sāka visiem stāstīt Čaka Norisa jokus, piemēram: Čaks Noriss ir savas mātes māte. Čaks Noriss no rītiem modina modinātājpulksteni. Čaks Noriss guļ gaismā, jo tumsa no viņa baidās.
Tad es vnk kaut kur aizpeldēju.
linkpost comment