sickboy - [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Sep. 11th, 2034|11:49 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Makss iemācīja man labu iepazīšanās frāzi. "Es esmu karsts kā oglīte. Jo tu esi skaista". Es to jau izmēğināju, tas viņai likās smieklīgi.
linkpost comment