sickboy - [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Sep. 11th, 2034|06:02 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Es redzēju sapnī, ka es nositu savu tēvu ar krūzi. Man bija līdz kaklam, ka man pārmet viskaut ko, kas piemīt viņam pašam. Un tad es iegāju virtuvē ar kafijas krūzīti rokās, man jau bija nojausma, ka tas labi nebeigsies, bet man arī nebija vairs spēka būt pazemīgam un klausīties, kā viņi mani aprunā un grib izmest no mājas. Sekoja nestiprs sitiens ar krūzīti pa pieri un viņš uzreiz zaudēja samaņu (viņš bija piedzēries). Es nolēmu, ka to varētu pasniegt kā nelaimes gadījumu. Kaut kāds aparāts uzrādīja, ka plaušas nedarbojas.
linkpost comment