sickboy - [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Sep. 10th, 2034|09:11 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Izrādās, viens no šiem džekiem - dredains francūzis, ir Anitas vīrs (vīrs uz papīra, jo attiecības ir nonākušas strupceļā). Cool guy!
linkpost comment