sickboy - [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jul. 12th, 2034|07:12 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Jāpārstāj draudzēties un jāatstāj labāk mīlētāju attiecības. Varētu tikties reti un nerunāt sociālajos tīklos, bet, kad tikties, tad mīlēties, patiesi sarunāties un saplūst.
linkpost comment