sickboy - [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jul. 11th, 2034|07:40 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Vilkme ir tik spēcīga, ka kļūst par apsēstību. Tik ļoti, ka vienīgā izeja šķiet pārtraukt. Savādāk tas ved uz nekurieni. Uz iznīcību. Sava ego pilnīgu iztvaikošanu. Un, kad es to pateicu viņai, viņa nevis zaudēja interesi, bet teica, ka viņai ir tāpat. Ļoti jāsaņemas, lai nekļūtu atkarīga.
linkpost comment