sickboy - [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jun. 23rd, 2034|12:51 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Lasīju rakstu, ka papardes zieds esot jāiet meklēt vienatnē. Protams, es to noraidīju.
linkpost comment