sickboy - [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jun. 13th, 2034|12:37 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Jūtas un prāts cīnās. Vajadzēs prasīt Taro kārtīm.
linkpost comment