sickboy - [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jun. 13th, 2034|07:03 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Aizgāju uz biodeju, attīrījos no negatīvā un sajutu ilgošanos un mīlestību, bet joprojām nezinu vai ir jāsatiekās. Šodien.
linkpost comment