sickboy - [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jun. 11th, 2034|06:12 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
"Hare Krishna. Sodien bija japaraksta darba un uguns drošība Darbā. Es neparakstīju un aizgāju no darba. Tur ir augsta Spradzienu un uguns bīstama teritorija. Bet uguns dzēšamie aparāti ta Nav! Visi veci kaut kādi 1.stāvā samesti vienā čupā. Es nezinināju ka vajag elpojamo masku un cimdus /neviens arī viņus īpaši nevalkā/ un man jau sākās klepus." (K.G.)
linkpost comment