sickboy - [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jun. 11th, 2034|01:22 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Man sāk šķist, ka man ar viņu ir jātiekas tikai biodejās un festivālos, bet speciāli 1:1 randiņi ātri vien visu sapistu. Es tā jūtu. Vai tad es kļūdos?
linkpost comment