sickboy - [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jun. 11th, 2034|01:09 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Ha, čatoju ar to amerikāņu džeku, kurš ir boifrends vienai foršai latviešu meitenei, viņa viņam sākusi neatbildēt uz mesidžiem, viņai patīkot kāds cits puisis, diezgan atgādina mani 2015tajā (šis izmisums par to, ka sieviete ignorē). Pats sliktākais, kas ar džeku var notikt, ir, ka viņš ieliek sievieti par savu dzīves centru. Nu tad viņš kā vīrietis un kā cilvēks jau sevi ir iznīcinājis un sieviete ar viņu komunicē tikai pienākuma nevis dabiskas vilkmes pēc.
linkpost comment