sickboy - [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[May. 15th, 2034|08:14 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Nu jā, ja mans dzīves uzdevums ir mīlēt sievietes, lai viņas mīlētu kvalitatīvi, vajag uzlabot savu personību (mīlēt sevi). Un tas ir - pieņemt šādus prāta stāvokļus: 1)viss būs labi; 2)nevienam nekas nav jāpierāda; 3)jāizplata pozitīvisms bez nosacījumiem un vēlmes dabūt pretī; 4)runāt, ko domā, nefiltrējot; 5)apzināties, ka sievietes ir vēlamas, bet nav vajadzīgas.
linkpost comment