sickboy - [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Apr. 15th, 2034|11:08 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Biju uz vīru grupu. Aiz loga visu laiku brauca mašīnas (Jūrmalas šoseja). Raitis bija iedvesmots pēc vakardienas ajuaskas ceremonijas un lika mums lēkāt.
linkpost comment