sickboy - [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Apr. 14th, 2034|02:40 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Bet dvīņu liesmai ir taisnība, tā ir viņu problēma. Ir tā, ka nevienam nav ieteicams būt kopā ar meiteni, kurai ir psiholoģiska rakstura problēmas, jo viņa tevi vilks lejā, bet tu nevarēsi viņu izārstēt. Un līdzīgi arī - nevienam nav ieteicams pārāk emocionāli investēt draugos, kuriem ir šādas problēmas, jo skaidrs kā 2 + 2 = 4, ka tu nevarēsi viņus izārstēt, bet viņi tevi vilks lejā. Un, ja tu uzstāsi uz to, ka tev VAJAG PALĪDZĒT, tas beigsies nevis ar "paldies", bet ar to, ka tevi apsaukās un sitīs pa seju. Lai katrs pats risina savas problēmas, šī dzīve ir vilciens, kurā tu vai nu ielec vai paliec malā, bet neviens nav zudis uz mūžiem.
Tāda ir organiskā patiesība. Dzīvie koki netērē laiku, lai "glābtu" mirstošos kokus, jo īpaši, ja mirstošie koki šo palīdzību nemaz nav lūguši.
linkpost comment