sickboy - [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Apr. 14th, 2034|10:04 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Dvīņu liesma teica, ka šis vnk ir tāds periods, kad viss ir emocionāli ļoti saasināts un līdz galaktiskajam vilnim (vasaras saulgriežos?) tas tikai pastiprināsies, cilvēki kļūs arvien apjukušāki un emocionāli eksplozīvi. Viņai pagājušonakt bija sapnis, ka es viņu mēģinu nogalināt, bet pēc tam iegrūžu aukstā vannā un saku: "Še tev tavas rozes!"
linkpost comment