sickboy - [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Mar. 13th, 2034|10:21 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Vakar ar Gundegu (pilnīgā stounā, protams) runājām par to, kurš ir monogāmāks - vīrietis vai sieviete. Es teicu, ka sieviete ir monogāma, bet tagad sapratu, ka neviens nav monogāms. Vīrietis cenšas izplatīt savu sēklu pēc iespējas plašāk, bet sieviete fokusējas uz to, lai saņemtu sēklu tikai no labākā eksemplāra. Bet, kad tas ir izdarīts, viņa dodas meklēt citu labāko eksemplāru. Sievietes nav monogāmas, nē. Indiešiem ir tāds teiciens: Nekad netici sievietēm un muzikantiem.
linkpost comment