sickboy - [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Feb. 9th, 2034|12:34 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Tā mana aizraušanās ar nepaklausīgajiem demokrātiem un Trampa jaunajiem piedzīvojumiem ir, astroloģiski runājot, mans south node. Man jāfokusējas arī uz north node. Man tikai ir baigā inerce.
linkpost comment