sickboy - [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Feb. 9th, 2034|12:17 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[music |Skinny Puppy - Bites (Full Album Stream)]

Es klausos šādus mūzikas virzienus: 1)EBM (Electronic body music); 2)grunge; 3)hip-hop; 4)metalcore; 5)jazz; 6)ambient. What else? Es nezinu, ko klausīties bieži vien. Varbūt esmu ieciklējies uz kaut ko vecu.
linkpost comment