sickboy - [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Feb. 9th, 2034|08:18 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
"Democrats now open to funding Trump wall however want to call it a fence. Congress negotiating." (H.A. Goodman)
Žēl, es īstenïbā cerēju, ka demokrāti nepiekāpsies un tad mēs redzētu national emergency situāciju no 15. feb., kad darbojas citi likumi un prezidentam ir lielākas pilnvaras, tai skaitā iēspējas arestēt deep state. Demokrāti, laikam, tomēr nobijās un piekāpās Trampa sienai.
linkpost comment