sickboy - [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jan. 3rd, 2034|08:46 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Poll #21271 profesijas
Open to: All, results viewable to: All

kas ir tev nepiemērotākā profesija?

View Answers

prostitūta
1 (11.1%)

automehāniķis
3 (33.3%)

teātra pulciņa vadītājs
0 (0.0%)

kareivis
4 (44.4%)

sētnieks
1 (11.1%)

linkpost comment