sickboy - [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jan. 2nd, 2034|11:29 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Es domāju, ka strikti ierobežot sevi pie viena cilvēka (mīlēt tikai vienu cilvēku) arī nav īstais ceļš. Vismaz ne priekš manis vai Avota. Avots ir kā koks, kas plešas uz visām pusēm. Un cilvēks, kas līdzīgs Avotam, arī dzīvo līdzīgi kokam. Viņam varbūt ir viens galvenais cilvēks, kas ir stumbrs, bet ir arī citi cilvēki (citas mīlestības), kas ir zari un lapas. Un ziedi. <3
linkpost comment