sickboy - [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Dec. 7th, 2032|03:41 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Vienīgais iemesls, kāpēc neleğitīmā Muller probe (kas balstīta uz fake dossie, ko nopirka Hilarija) nav apturēta, ir tāds, ka masu mediji, kas ir demokrātu partijas atzars, ir ar sistemātisku propagandu (tādu pašu, kas krievus pārliecina, ka ukraiņi, piemēram, ir fašisti) ir pārliecinājuši masas, ka Tramps sadarbojās ar Krieviju, lai ietekmētu vēlēšanas, un legāli soļi, lai apturētu neleğitīmo "izmeklēšanu" izsauktu pārāk lielu sašutumu no nozombētajām masām ar vēl tiem pašiem medijiem, kas piemestu uguni.
linkpost comment