sickboy - [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Dec. 6th, 2032|09:09 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Man patīk rakstīt (tīri fiziski - uz klaviatūras vai telefonā), bet šodien man patiešām nav, par ko rakstīt. Es gribu, lai mani kāds lohs izaicina, bet lohus esmu nobanojis. Es gribētu, lai man būtu, par ko sašust, bet vai nu nekā nav vai arī viss jau tūkstots reiz izrunāts. Par ko lai raksta? Pat ziņās nav nekā sensacionāla - joprojām gaidām, kad palēnām, palēnām taisnība uzvarēs. Atbloķēt lohus? Nē. Rakstīt par Sandru Veinbergu vai Mārtiņu Hiršu? Man viņi jau ir apnikuši!
linkpost comment