sickboy - [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Dec. 6th, 2032|04:29 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Man likās, ka pele man pa nakti ir nopizģījusi mp3 pleijeri ar visām austiņām, rezultātā izrādījās, ka tā nebija. Bet es uzstādīju divus slazdus, jo tam vienreiz ir jāpieliek punkts. Sorry.
linkpost comment