sickboy - [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Nov. 8th, 2024|08:50 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Vakar uzzinājām, ka elektrību ievilkt mums maksātu 44 eiro. Mums likās, ka tie būs pāris tūkstoši, tāda bija sākotnējā informācija. Mēs dzīvojām ar saules baterijām, bet kādus 4 mēnešus gadā pietrūka elektrības, jo tikai 1 akumulators. Ja man būtu neierobežota elektrība, es turpinātu rakstīt savu grāmatu! Un arī lasītu grāmatas!
linkpost comment