sickboy - [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Sep. 14th, 2024|04:29 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Nacisti bija ne tik daudz nacionālisti, cik imperiālisti, viņi vnk ticēja, ka vāciešiem jābūt galvenajiem šajā impērijā, līdzīgi kā Padomju Savienības impērijā galveno loma tika atvēlēta krieviem. Kurš ir tuvāks nacismam - globālists vai nacionālists? Es teiktu, ka globālists.
linkpost comment