sickboy - [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jul. 18th, 2024|04:04 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Es varbūt neesmu gaišreģis, bet manuprāt Lisa Page ir masīva plaisa matriksā un drīz deep state ies lejā kā tārpu sagrauzts skapis.
https://www.youtube.com/watch?v=4rTB0M94liM
Deep state birokrāti domāja, ka varēs vnk slēpties aiz birokrātijas un visu noliegt, viņi neparedzēja, ka ir tāda lieta kā aizvainotas, runājošas bijušās.
https://www.youtube.com/watch?v=qvWyWbz1SaQ
linkpost comment