sickboy - [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jul. 18th, 2024|03:40 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Psihiatrs Buduls savā grāmatā Poruka dvēseles noskaņas krēslainās dienās rakstīja, ka dzejnieks bieži nonācis konfliktā pats ar sevi un apkārtni. “Poruka iekšējā pasaule izrādīja stipru tieksmi atdalīties no ārējās un dzīvot savu īpatnēju dzīvi, samērā maz rēķinoties ar ārējiem apstākļiem, un, otrkārt, dzejnieka iekšējās pasaules saturs bieži vien neattaisnoja viņa personīgās dzīves veidu, kuru raksturoja tieksme pēc izsmalcinātas dzīves baudas, nerēķinoties ar materiāliem apstākļiem un dzīves tiešamību.”
linkpost comment