sickboy - [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jul. 17th, 2024|10:43 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Eu šitais varētu būt pagrieziena punkts vai plaisa matriksā. Lisa Peidža, Pītera Stroka (laikam jau bijusī) mīļākā apgāza Pītera Stroka liecību un meklēs imunitāti apmaiņā pret patiesu liecību pret deep state. Man jau likās, ka jānotiek kaut kam, ko mēs neviens, ieskaitot deep state, neredzam nākam, kas beidzot radīs plaisu matriksā, jo līdz šim deep state birokrāti (Rouzenstīns, Stroks) labi noturēja savas pozīcijas. Mums bija vajadzīga sieviete, kas runā. Bijusī mīļākā, kurai pie kājas sargāt sava bijušā pakaļu. https://m.youtube.com/watch?v=3mZTnZDU3VQ&t=3s
linkpost comment