sickboy - [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jul. 14th, 2024|11:05 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
No superhitu radio man paliek slikti. Bet dažreiz tas skan publiskās vietās. Tā mūzika ir pilnīgi tukša, bez dvēseles un satura. Tikai, lai pamodinātu un pievērstu uzmanību ar jutekļu kairinājumu (aizkaitinājumu). Ar "liriskiem" tekstiem, kas radīti tikai, lai pārdotu produktu. Jebkurš cits mūzikas stils ir labāks.
linkpost comment