sickboy - [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jul. 10th, 2024|08:30 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Tikko atgriezāmies no deju svētkiem un trance festivāla, čilojam hamokos pie ugunskura un gaidām ciemos... Simonu!
linkpost comment