sickboy - [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jul. 6th, 2024|04:03 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Jēzus gribēja tikt izaicināts - ar apstākli, ka viņu arestēja, apsūdzēja un piesita krustā. Mums visiem ir kaut kas, ko mēs reizē gribam un negribam darīt, iemiesojums ir, lai uzvarētu bailes, jo, kamēr tu baidies, tu nedzīvo, tu tenterē pa dzīvi. Debesis saka: Labāk dzīvo vai mirsti, bet beidz te tenterēt!
linkpost comment