sickboy - [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jul. 1st, 2024|11:25 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Bet, kad tu esi sapratis, ko tu patiesībā vēlies, jautājums ir - vai tu tam iesi pakaļ. Vai arī tevi atturēs... bailes. Šajā Visumā cīnās divi pretstati - mīlestība (kas ir sinonīms radošumam) un bailes (kas ir sinonīms inertumam).
linkpost comment