sickboy - [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jul. 1st, 2024|11:11 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Ja brīvība jeb īsta demokrātija ir iemesls uzplaukumam kopienās un valstīs, tad tevis paša individuālā izvēles brīvība ir tā, kas ved tevi pa visveiksmīgāko paralēlo realitāti no daudzajām iespējamajām. Kad tu visvairāk ieklausies tajā, ko TU patiesībā vēlies un tas nenāk no prāta, bet no sajūtām drīzāk (bet ņemot vērā arī integritāti), tu sasniedz lielāko veiksmi un uzplaukumu savā dzīvē. Tātad - ko TU vēlies? Parasti cilvēki visvairāk grib patīkamu komunikāciju ar citiem.
linkpost comment