sickboy - [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jul. 1st, 2024|03:19 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Maxine Waters Kalifornijā ir kā Ušakovs Rīgā - cilvēks, par kuru tiek balsots dēļ viņa piederības kādai etniskai grupai. Viņai ir 75% atbalsts, neskatoties uz to, ka viņa ir kreizī - tieši tik liels procents, cik attiecīgajā reģionā dzīvo latinosi un melnādainie.
linkpost comment