sickboy - [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jun. 11th, 2024|02:26 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Vienīgais Obamas sasniegums, ko liberāļi zin, ir viņa izsmalcinātais stils (salīdzinot ar Trampu) un Trampa veiksmīgā ekonomika, kas esot "Obamas nopelns" (Obamas sliktā ekonomika savukārt - Buša vaina).
linkpost comment