sickboy - [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jun. 11th, 2024|02:02 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Kāda komuniste jautāja facebookā: "Kas ir ļaunums?" un J. Pešiks atbildēja: "Atriebība." Būtībā jebkāds ļaunums tomēr ir atriebība savā ziņā, tikai ne vienmēr tiem pašiem, kas ir nodarījuši pāri, bet citiem cilvēkiem, pasaulei. Tas ir tas pats, kas attiecībās - reaģēšana ir ļaunums. Ja kāds uz mums uzkliedz, mēs uzkliedzam pretī, jo mēs reaģējam nevis komunicējam. Vai arī mēs neuzkliedzam, bet mierīgā balsī paskaidrojam, ka ar mums nebūs nekādas pārrunas un viss notiks tikai pēc mūsu prāta. Tā arī ir atriebība. Tikai ne obligāti tam, kas īstenībā mūs ievainoja - bijušais vīrs, kāds bērnībā, pagājušājā dzīvē vai pirms miljons dzīvēm.
linkpost comment