sickboy - [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jun. 9th, 2024|06:01 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Eiropa kļūst par vietu, kur cilvēks var pilnīgi brīvi un nebaidoties no sabiedrības nosodījuma iznākt no skapja kā gejs, lesbiete, transpersona vai kvadracikls, bet, ja cilvēks publiski izsaka nosodījumu par musulmaņu bandām, kas izvaro nepilngadīgas meitenes (un policija gadiem ilgi neko nedara, baidoties no apsūdzībām rasismā), viņu ieliek cietumā uz 13 mēnešiem 5 stundu laikā (tas nesen UK notika ar Tommy Robinson). Cilvēki R-Eiropā nav brīvi.
linkpost comment