sickboy - [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jun. 9th, 2024|05:36 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Īstais nav tas, kas atrisinās visas problēmas. Īstais ir atbilstošais. Pat, ja viņš būtu radniecīga dvēsele vai dvīņu liesma, viņš neatrisinās visas problēmas. Ja divi nekomunicē patiesā un atklātā veidā, vēlākais trīs gadu laikā ilūzijas kritīs un tad vēl kāds viens gads paies, lai saprastu, ka jākravā mantiņas. Ir divu veidu cilvēki - aktualizētāji un manipulētāji. Gan vieniem, gan otriem novēlu ievākt, ko sējuši.
linkpost comment