sickboy - [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[May. 31st, 2024|07:52 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Kārlis Skalbe ir ģeniāls gotiskais rakstnieks, bet "Kaķīša dzirnavas" ir mans nemīļākā pasaka no šī repertuāra. Stulbi, ka cilvēki pat nezin par viņa pasakām, izņemot obligāto literatūru, kurā ietilpa laikam "Kaķīša dzirnavas" un "Ziemeļmeita". Obligātā literatūra kaut kādiem pamatskolas dolbajobiem? Tas nekam neder. Tās nav īstās ausis.
linkpost comment